10 saveta kako da formirate pobednički tim za vaš startup

TIblog-672x372

10 saveta kako da formirate pobednički tim za vaš startup

Svi smo ponekad razmišljali o tome šta bismo uradili kada bismo bili u prilici da budemo šefovi, donosimo velike odluke i vodimo sopstveno preduzeće. Međutim, interesantno je da većina ljudi kada se nađe u takvoj prilici i pokrene startup, postupa potpuno drugačije od onoga kako su prvobitno zamišljali.

<!–more–>

Ovo se posebno odnosi na zapošljavanje novih radnika, gde umesto traženja savršenih kandidata, većina često odluči da angažuje prvu slobodnu osobu koja izrazi interesovanje usled nedostatka vremena, pristaje na velike kompromise usled nedostatka budžeta za kvalifikovanijeg radnika ili se jednostavno suviše oslanja na preporuke. Iako na prvi pogled u tome nema ničeg pogrešnog, vreme obično pokaže da to i nije baš najbolje rešenje.

Pokretanje startupa u isto vreme zahteva i formiranje kvalitetnog tima zaposlenih koji će vam pomoći da ostvarite svoje poslovne ciljeve. Dakle, vi ne zapošljavate radnika samo da da biste popunili radno mesto, već gradite svoju kompaniju. Zbog toga, potrebno je da nađete profesionalce, a ovih 10 saveta će vam u tome pomoći.

&nbsp;
<h4><b>1. Zaposlite osobu koja poseduje veštine potrebne za taj posao</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Osnivači startupa skloni su zapošljavanju osoba koje nisu kvalifikovane za posao na osnovu tvrdnji kandidata da brzo uče. Ovo može funkcionisati u velikim kompanijama koje nude kurseve usavršavanja, međutim to svakako nije dobro za male firme koje uglavnom imaju ograničen budžet. Naime, kandidati koji nikada ranije nisu obavljali taj posao koštaće vas dragocenog vremena i novca. Najbolje rešenje je zaposliti osobu koja je već imala iskustva u obavljanju istih ili sličnih poslova i poseduje adekvatno znanje i veštine.</span>

&nbsp;
<h4><b>2. Birajte kandidate sa izraženim takmičarskim duhom</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>U startup kompanijama promene se dešavaju brzo i pred vas se svakodnevno postavljaju novi izazovi. Ukoliko želite da isplivate na vrh i ostavite konkurente daleko iza sebe, biće vam potreban tim koji ne voli da gubi i koji će dati svoj maksimum da pobedi rivala. Dakle, treba dati prednost kandidatima motivisanim da ostvare ali i prevaziđu zadate ciljeve. Dobro formulisana pitanja prilikom intervjua za posao u vezi sa ličnim interesim i hobijima vam mogu pomoći da ove osobine prepoznate kod potencijalnih zaposlenih.</span>

&nbsp;
<h4><b>3. Vaša vizija mora postati i njihova</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Nemoguće je govoriti o radu u startup kompaniji bez razgovora o viziji. Zbog toga je važno da svoje ciljeve istaknete u prvi plan na najbolji mogući način. Ukoliko želite oko sebe ljude koji će premašiti vaša očekivanja, potrebno je da ih navedete na to da postanu deo vašeg velikog plana. Kada ono čemu vi stremite postane i njihov cilj, to će znatno poboljšati njihovu motivaciju, a samim tim i učinak. Ovo je jedna od stvari o kojima morate pričati sa svojim zaposlenima kako biste od samog početka mogli da izgradite strategiju koja će dovesti do ostvarenja ciljeva. Talentovani i profesionalni kadrovi neće trošiti vreme na neambiciozne projekte, pa je na vama da se potrudite i svoju viziju predstavite na što bolji i zanimljiviji način.</span>

&nbsp;
<h4><b>4. Neka oglas za posao bude ubedljiv i primamljiv</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>U eri startupova potreba za talentovanim radnicima je sve veća. Kako biste osigurali da vaš oglas za posao bude primećen u moru drugih, potrebno je da opis bude detaljan i interesantan. Bitno je istaći šta tražite ali i šta nudite, koja je vaša misija, kakvo je radno okruženje, koji je rok za ostvarenje predviđenog plana i kakvu zaradu zaposleni mogu da očekuju. Ljudi koji su profesionalci u svom poslu ne žele da troše vreme na nepotpune oglase, tako da ukoliko ne navedete sve neophodne informacije, vrlo je verovatno da vas neće ni kontaktirati.</span>

&nbsp;
<h4><b>5. Čuvajte svoje kvalitetne radnike</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Trudite se da svoje zaposlene konstantno motivišete i pred njih postavljate stimulativne izazove. Vaša najbolja reklama su ljudi čija karijera se razvijala zajedno sa vašom kompanijom. Oni će vam pomoći da izgradite pozitivan imidž u poslovnom svetu i da se na vašu kompaniju gleda sa poštovanjem i divljenjem jer cenite i čuvate svoje radnike. Kvalitetni kadrovi će automatski privući i druge ljude istih kvaliteta, jer uspešni i talentovani radnici žele da rade sa nekim sličnim sebi od koga mogu mnogo da nauče.</span>

&nbsp;
<h4><b>6. Izbegavajte jednoličnost</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Veoma je važno da u svom timu okupite ljude različitog temperamenta i da podržite različitost. Zamislite tim čiji su članovi slični u svakom pogledu, gde svi razmišljaju na isti način, obavljaju poslove po identičnom šablonu i vode se potpuno istim stvarima. Tu jednostavno neće biti prostora za kreativnost, a time u potpunosti ugrožavate razvoj svog startupa. Neće se rađati nove ideje, niti će zaposleni imati na koga da se ugledaju i upoređuju svoj rad sa drugima, a to znači da će i vaša kompanija stagnirati.</span>

&nbsp;
<h4><b>7. Ne žurite</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Kao i za sve ostalo i za kreiranje “pobedničkog tima” potrebno je vreme. Nemojte se zadovoljiti ljudima koji iz bilo kog razloga nisu za vaš tim. Dajte sebi dovoljno vremena da razmislite o potencijalnim kandidatima, da napravite dobru procenu i budete sigurni da ste doneli pravu odluku. Može se desiti i da napravite lošu procenu i ubrzo uvidite da ste pogrešili. Čak i ako do toga dođe, nemojte se truditi da takvog radnika zadržite po svaku cenu jer ćete potrošiti više vremena i novca na ispravljanje napravljenih grešaka nego na uspon ka svom poslovnom cilju. </span>

&nbsp;
<h4><b>8. Razmisite o angažovanju nekoga ko će za vas naći najbolje kandidate</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Svako ko je radio na izgradnji tima za svoj posao potvrdiće vam da je to mukotrpan i naporan proces. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da ne možete da se sa tim izborite sami, uz pomoć agencija koje se bave pronalaskom adekvatnog kadra za različite poslove sve će biti mnogo lakše. To naravno zahteva dodatno ulaganje, ali ako nemate dovoljno vremena da se posvetite formiranju svog tima, to ulaganje može doneti vredne potencijalne dobitke. Budite sigurni da će agencije ovog tipa za vas izdvojiti najbolje kandidate i uštedeti vam mnogo vremena.</span>

&nbsp;
<h4><b>9. Koristite prednosti društvenih mreža</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Ukoliko ne želite ili jednostavno ne možete da ulažete novac u gore navedene agencije ili individualce koji će vam pomoći u potrazi za najboljim radnicima, postoje i isplativije opcije. Zapravo, više od <a href=“https://www.jobvite.com/jobvite-news-and-reports/welcome-to-the-2015-recruiter-nation-formerly-known-as-the-social-recruiting-survey/“>90% regrutera</a> (kako popularno nazivaju ljude koji za vas traže idealne kandidate) uglavnom u tu svrhu koristi društvene mreže. Najbolje se kotiraju LinkedIn i Facebook, a odmah iza njih nalazi se i Twitter.</span>

&nbsp;
<h4><b>10. Budite iskreni</b></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Ukoliko očekujete da ljudi daju svoj maksimum i da cene kompaniju za koju rade morate pre svega biti veoma iskreni. Nemojte obećavati nešto za šta niste sigurni da možete da ispunite samo da biste privukli željene kandidate. Startupovi su neizvesni, ali sa druge strane imaju veliki broj prednosti koje ljudi cene. Potrudite se da jasno predočite svojim kandidatima da se od njih može očekivati mnogo toga, ali i da postoji velika mogućnost za napredovanjem kako kompanija bude rasla. Pravu osobu privućiće takva vrsta izazova.</span>

&nbsp;
<h4><strong>Bonus savet: Obezbedite svojim zaposlenima pristojan radni prostor</strong></h4>
<span style=“font-weight: 400;“>Kako biste dodatno motivisali ljude da se odluče da rade za vas, bilo bi dobro da im ponudite i pristojan radni prostor. U pokušaju da uštede startupovi su skloni iznajmljivanju najrazličitijih prostora za rad, koji mogu negativno uticati i na najbolje zaposlene jer oni tu provode veći deo svog vremena. Važno je da prostor u kojem radi vaš tim bude prijatan, komforan i redovno održavan, a da vaši zaposleni nisu u obavezi da se bave održavanjem. Think Innovative poslovni prostor, coworking i privatne kancelarije u Bulevaru Cara Konstantina 80-86 u Nišu stoje vama i vašem timu na raspolaganju kada god poželite da se upustite u novi poslovni poduhvat ili promenite mesto sa kog radite.</span>

<span style=“font-weight: 400;“>Ne zaboravite da od ljudi koji rade za vašu firmu zapravo u najvećoj meri zavisi koliko će vaša kompanija biti uspešna. Tim sa kojim sarađujete vrlo lako može razviti vaš posao, ali istom brzinom i dovesti do njegovog propadanja. Zbog toga, kada krenete u potragu za novim radnicima, još jednom razmislite o savetima koje smo vam dali i verujemo da je uspeh zagarantovan. </span>

7. Don’t rush.
Like everything else, it takes time to create a „winning team“. Don’t settle for people who aren’t for your team for any reason. Give yourself enough time to think about potential candidates, make a good assessment and be sure you have made the right decision. It can also happen that you make a bad assessment and soon realize that you have made a mistake. Even if that happens, don’t try to keep such a worker at any cost, because you will spend more time and money on correcting mistakes made than on climbing towards your business goal.

8. Consider hiring someone who will find the best candidates for you.
Anyone who has worked on building a team for their job will confirm to you that it is a painstaking and arduous process. If for any reason you think that you can’t deal with it on your own, with the help of agencies that deal with finding adequate staff for various jobs, everything will be much easier. Of course, this requires additional investment, but if you do not have enough time to dedicate to forming your team, that investment can bring valuable potential benefits. Be sure that agencies of this type will select the best candidates for you and save you a lot of time.

9. Take advantage of social networks.
If you do not want or simply cannot invest in the above agencies or individuals to help you find the best workers, there are more cost-effective options. In fact, more than https://www.jobvite.com/jobvite-news-and-reports/welcome-to-the-2015-recruiter-nation-formerly-known-as-the-social-recruiting-survey/ (how popularly called people who are looking for ideal candidates for you) mainly uses social networks for this purpose. LinkedIn and Facebook are the best, followed by Twitter.

10. Be honest.
If you expect people to give their best and appreciate the company they work for, you must first and foremost be very honest. Don’t promise something you’re not sure you can fulfill just to attract the candidates you want. Startups are uncertain, but on the other hand they have a number of advantages that people appreciate. Try to make it clear to your candidates that a lot can be expected from them, but also that there is a great opportunity for advancement as the company grows. The right person will be attracted by this kind of challenge.

Bonus tip: Provide your employees with a decent workspace.
To further motivate people to decide to work for you, it would be good to offer them a decent workspace. In an attempt to save money, startups tend to rent a variety of work spaces, which can negatively affect even the best employees because they spend most of their time there. It is important that the space in which your team works is pleasant, comfortable and regularly maintained, and that your employees are not obliged to do maintenance. Think Innovative business space, coworking and private offices at Bulevar Cara Konstantina 80-86 in Nis are at your disposal whenever you want to embark on a new business venture or change the place from which you work.

Remember that the people who work for your company actually largely determine how successful your company will be. The team you work with can easily develop your business, but at the same speed and lead to its failure. Therefore, when you start looking for new employees, think once again about the advice we have given you and we believe that success is guaranteed.